mbsts kitabı Ferhat Erdoğan
Haber Detayı
27 Nisan 2021 - Salı 12:09
 
ORUÇ İBADETİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER
Oruç ibadeti ile ilgili tüm akla gelenler bu başlık altında
EĞİTİM Haberi
ORUÇ İBADETİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

ORUÇ İBADETİ     

Ramazan ayına ulaşan akıllı, ergenlik çağına gelmiş erkek ve kadın her Müslüman oruç tutmakla yükümlüdür. Oruç ibadeti Kur’an, sünnet ve icma ile sabittir. Cenab-ı Hak, Bakara sûresi 183. ayette “Oruç size farz kılındı” buyurmuştur. Bir hadis-i şerifte ise şöyle buyrulmuştur. “Kim faziletine inanarak ve sevabın umarak Ramazan orucunu tutarsa Allah o kimsenin geçmiş  günahlarını bağışlar.” (Müslim, “Salâtü’l-Müsafirîn”, 175) Orucun nasıl ne şekilde tutulduğunu Peygamber Efendimiz ümmetine öğretmiştir.

NİYETİN ZAMANI

Ramazan ayında tutulan her oruç için ayrı ayrı niyet etmek gerekir. Hanefîler'e göre ramazan orucu, nâfile oruçlar ve vakti belirtilmiş adak oruçlarının niyet etme vakti güneşin batımından başlayıp ertesi günün kuşluk vaktine hatta öğle namazı vaktinin girmesinden az önceki vakte kadar devam eder. Ancak imsaktan sonra niyet edilmesi hadisesi orucu bozan bir şeyin yapılmaması şartına bağlıdır. Örneğin bir şey yememek-içmemek gerekir. Öğle vakti girdikten sonra artık hiçbir oruca niyet edilemez.

ORUCUN ÇEŞİTLERİ

1- Farz Oruçlar:

a) Ramazan orucu     b) Tutulamayan Ramazan orucunun kazası    c) Kefâret oruçları

2- Vacip Oruçlar:

a) Nezredilmiş oruçlar  b) Başlanıp bozulan nafile oruçların kazası c) Hac kurbanı yerine tutulan oruç

3- Nafile (Tatavvu’) Oruçlar:

a) Aşure orucu

b) Pazartesi-Perşembe günleri tutulan oruçlar

c) Eyyam-ı Bîd orucu : Kamerî ayaların 13, 14 ve 15. günleri

d) Şevval ayı orucu

e) Haram aylarda tutulan oruçlar

f) Şaban ayı orucu

g) Dâvud orucu: Bir gün oruç tutup bir gün tutmamak

h) Zilhicce’nin ilk dokuz gününde tutulan oruç (Arefe günü dahil)

ı) Arefe günü orucu (Güçlük olacağı için Haccedenler hariçtir)

4- Mekruh Oruçlar:

a) Tahrimen mekruh oruçlar:

Ramazan Bayramı’nın birinci günü ile Kurban Bayramı’nın 4 gününde oruç tutmak, Kocasının izni olmadan kadının tutmuş olduğu nafile oruç tahrimen mekruhtur

b) Tenzihen mekruh oruçlar:

Ramazanı karşılama” adı altında oruç tutmak, Şek gününde oruç tutmak, Muharrem ayının (sadece) 10. günü, Nevruz ve mihrican oruçları,  Visal orucu (aralıksız iki-üç gün oruç tutmak), Yalnız cuma ve yalnız cumartesi günü, Hacılar için güçsüzlük verecek olduğu takdirde, "terviye" ve "arefe" günlerinde oruç tutmak mekruhtur

ORUCU BOZAN BAZI HALLER

Kaza ve Kefâret Gerektiren Şeyler

Bilerek cinsel ilişkide bulunmak , Bilerek bir şey yemek ve içmek, (Şâfiîlere göre kefâret sadece cinsel ilişkide bulunan kimse için gerekir) Sigara içmek,   Ağza giren yağmur veya doluyu isteyerek yutmak

Sadece Kazâ Gerektiren Şeyler

Oruçlu olduğu hatırında olan bir kimsenin abdest alırken boğazına hataen su kaçırması, Kabuklu fındık, kabuklu badem, kâğıt, pamuk gibi şeyleri bilerek kasten yutmak,  İsteyerek ağız dolusu kusmak ve isteyerek kusmuğu yutmak,  Burna ilaç damlatmak,   İstimna (el ile boşalmak),  Fitil kullanmak,  Kulağa yağ damlatmak halinde şayet kulak zarı delikse kaza gerekir, değilse bir şey gerekmez.

İmam-Azam’a göre iğne vurulmak orucu bozar. İmameyn’e göre (İmam Muhammed ve Ebû Yusuf) ve İmam Şâfiî’ye göre orucu bozmaz. İmkan varsa ihtiyaten imsaktan önce ve iftardan sonra iğne yapılır. Mümkün değilse iğne yapılır, orucuna devam eder sonra ihtiyaten kaza edilir.

Güneş batmadığı halde battı zannederek iftar etmek, İmsak vakti geçtiği halde daha vakit vardır zannederek yiyip içmek.

Hastalık veya yolculuk gibi meşru mazeret hallerinde orucun bozulmasından dolayı kefaret değil kaza gerekir.

ORUCU BOZMAYAN BAZI HALLER

Unutarak yemek-içmek, unutarak cinsel ilişkide bulunmak,  Diş macununun ve suyun boğaza kaçmaması kaydıyla diş fırçalamak,  Kulağa suyun kaçması,   Yıkanmak, yüzmek,   İstemeden ağız dolusu kusmak,  İsteyerek ağız dolusundan az kusmak,   Rüyada ihtilam olmak,  Kan aldırmak,   Ağza gelen balgamı yutmak,  Boğaza toz veya sineğin kaçması,  Kendi isteği olmadan boğazına duman girmesi,  Göz damlası kullanmak,   Göze sürme çekmek,  Kokulu bir şey koklamak

ORUÇ TUTMAMAYI MÜBAH KILAN MAZERET HALLERİ

1-Hastalık  2-Yolculuk  3-Hamilelik  4-Çocuk emzirmek  5-Düşmanla cihad  6-Hayz ve nifas hali

7-Dayanılmayacak derecede açlık ve susuzluk 8-Zorlama (ikrah) hali  9-Düşkünlük derecesinde yaşlılık

ORUÇLUYA MÜSTEHAP OLAN ŞEYLER

1-Sahura Kalkmak 2- Sahuru imsaka yakın zamana kadar geciktirmek 3- Orucu açarken dua etmek (Allah’ım, senin rızan için oruç tuttum, sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açıyorum.)  4- İftar etmekte acele davranmak  5- Orucu hurma gibi tatlı bir şeyle açmak  6- Kur'an okumak, dinlemek, ibadetle meşgul olmak, 7- Boş ve faydasız söz ve davranışlardan sakınmak 8- Oruçlulara iftar ettirmek   9- Orucun mekruhlarından kaçınmak  10- İtikafa girmek.

ORUÇLUYA MEKRUH OLAN ŞEYLER

1- Bir şey tatmak, 2- Gereksiz yere bir şey çiğnemek,  3- Tükrüğü ağızda biriktirip yutmak, 4- Kendisi zayıf düşecekse kan aldırmak,  5- Taharette mübalağa etmek, 6- Abdest alırken ağza ve burna su almakta mübalağa etmek,

ORUÇLUYA MEKRUH OLMAYAN ŞEYLER

1- Göze sürme çekmek  2- Misvak kullanmak  3- Serinlemek için bir bez parçasını ıslatıp vücuda sürmek  4- Misk ve gül gibi bir şeyi koklamak  5- Burna su çekmek  6- Su ile ağzını çalkalamak 7- Zayıf düşmemek kaydıyla kan aldırmak  8- Yıkanmak

FITIR SADAKASI (FİTRE)

- Fıtr  sözlükte “orucu açmak”, fıtra da “yaratılış” anlamına gelir. Türkçemizde fitre şeklinde söylenen fıtır sadakası dini bir terim olarak, “Ramazan ayının sonuna yetişen ve temel ihtiyaçlarından başka en az nisap miktarı mala sahip bulunan her müslümanın vermesi gereken sadakadır”

- Fıtır sadakası Ramazan orucunun farz kılındığı Hicri 2. yılında zekâttan önce vacip kılınmıştır. (Şâfiî mezhebinde farzdır) Hanefîlere göre; fitre, Ramazan bayramının birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olur. Şâfiîlere göre ise Ramazan ayının son günü güneşin batmasıyla vacip olur.

- Fitre zekât verilecek kimselere verilir.

- Buğdaydan yarım sâ’ = 1460 gr  / Arpa, üzüm ve hurmadan 1 sâ’ = 2920 gr  fitre verilir.

- Fitre yukarıda belirtilen gıda maddelerinden verilebileceği gibi onların değerleri de verilebilir.

ORUÇ FİDYESİ NE DEMEKTİR? 

Hastalığı sebebiyle oruç tutamayan birisi iyileşince Ramazandan sonra orucunu  kaza eder. Bu kişi fidye vermekle borcunu ödemiş olmaz.

Ancak düşkünlük derecesinde ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan ve iyileşme umudu olmayan yani daha sonra da kaza etmesi mümkün olmayan kimse, oruç tutamadığı her güne karşılık bir fidye öder. Kur’an-ı Kerim’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir fakir doyumu kadar fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyrulmaktadır.  Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır. Sadaka-i fıtır ise bir kişiyi bir gün için doyuracak yiyecek veya bunun para olarak karşılığıdır. Tutulamayan oruçların fidyesi toplam olarak bir tek fakire verilebileceği gibi, birden çok yoksula da dağıtılabilir. Fidye vermek durumunda olan fakat buna maddi imkânı el vermeyen kimse Allah’tan af diler. 

Kaynak: imamlarburada.com

FACEBOOK SAYFAMIZA GİRİŞ   >>>>

FACEBOOK GRUBUMUZA GİRİŞ >>>>

 

Kaynak: Editör: admin
Etiketler: ORUÇ, İBADETİ, İLE, İLGİLİ, MERAK, EDİLENLER,
Haber Yazılımı