mbsts kitabı Ferhat Erdoğan
Haber Detayı
16 Ocak 2021 - Cumartesi 22:08
 
Bu ümmetin mecusileri 'Kader yoktur.' diyenlerdir
İSLAM ve İLİM Haberi
Bu ümmetin mecusileri 'Kader yoktur.' diyenlerdir

Kaderiyye fırkası

Kaderiyye, kadere inananlar değil, tam aksine kaderi inkar edenlerdir. Kader konusunu gündeme getiren ilk kişinin Emevi halîfelerinden Abdülmelik b. Mervan döneminde Haccâc tarafından öldürülen Ma’bed el-Cühenî (v. 80/699) olduğu bilinmektedir. Kaderiyye akımının görüşleri çeşitli kişilerce temsil edildi ve giderek Mu‘tezile grubunun temel tezleri arasına girerek varlığını sürdürdü.

İnsana hiçbir güç ve irade hakkı tanımayan Cebriyye mezhebine karşı bir tepki olarak kurmuş oldukları itikadî bir mezhebin adıdır. Bu mezhebin temel görüşü, insanın fiillerinde tamamen özgür olması şeklinde özetlenebilir. Buna göre kişi, istediğini yapar.

Her ümmetin mecusisi vardır. Benim ümmetimin mecusileri ise 'Kader yoktur.' diyenlerdir. Onlardan biri ölürse, cenazesine katılmayın, hasta olursa ziyaretine gitmeyin. Onlar deccal taifesidir. Allah’ın onları deccale ilhak ettirmesi (ona katılmış bir grup olarak değerlendirmesi) hakkıdır.” (Ebu Davud, Sünnet; 17).

Kaderiyecilerin Mecusîlere benzetilmesinin sebebi;

Mecûsîler, nur ve zulmet tanrısı diye iki tanrı kabul ederler. İyilikleri nur tanrısının (Yezdan), kötülükleri de zulmet tanrısının (Ehrimen) yarattığını ileri sürerler. Bu ikili taksim Kaderiyye fırkasında da mevcuttur. Onlara göre de  iyiliklerin (hayr) Allah tarafından, kötülüklerin (şer) ise insanlar tarafından yapıldığını, böylece insanın kendi fiillerini yarattığını iddia ederler. “Kul fiilinin hâlıkıdır” derler.

Halbuki Ehl-i sünnet itikadına göre, Allah hem hayrın hem de şerrin yaratıcısıdır. İnsan ise kendisine verilmiş cüz’i irade ile ya hayrı yada şerri seçer. Bunun yanında Allah’ın şerre rızası yoktur.

Kaynak: (imamlarburada.com) - imamlarburada Editör:
Etiketler: Bu, ümmetin, mecusileri, 'Kader, yoktur.', diyenlerdir,
Haber Yazılımı