mbsts kitabı Ferhat Erdoğan
Haber Detayı
24 Şubat 2016 - Çarşamba 22:42
 
VII. ULUSLARARASI DİN GÖREVLİLERİ SEMPOZYUMU
7. ULUSLARARASI DİN GÖREVLİLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ GÖNDERME SÜRECİ BAŞLADI!
- Haberi
VII. ULUSLARARASI DİN GÖREVLİLERİ SEMPOZYUMU

VII. ULUSLARARASI DİN GÖREVLİLERİ SEMPOZYUMU

KATILIM ÇAĞRISI

“Gençliğin Gelişimi ve Problemleri Karşısında Din Görevlileri”

 14-15 Mayıs 2016, Sakarya

YECDER (Yunus Emre Camii Eğitim ve Kültür Derneği) olarak organize ettiğimiz “Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu”nun yedincisinin bu yıl Sakarya’da düzenlenmesi planlanmaktadır. “Gençliğin Gelişimi ve Problemleri Karşısında Din Görevlileri” konulu uluslararası sempozyum, Sakarya İl Müftülüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği işbirliği ile 14–15 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyum Organizatörleri olarak gençliğin gelişimi ve problemlerinin çeşitli boyutları üzerine ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve çalışmalar yapanları bir araya getirerek, VII. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu’nda çalışma alanları arasında bilgi alışverişi sağlamayı arzuluyoruz. Bu çerçevede gençliğe ilişkin paylaşımları birlikte değerlendirmek istediğimiz bu alanda çalışan akademisyen, eğitimci, uygulayıcı, düşünce insanlarını ve gönüllüleri sempozyumumuza davet ediyoruz.

Sempozyum “Gençliğin Gelişimi ve Problemleri Karşısında Din Görevlileri” ana konusu çerçevesinde teorik değerlendirmeler, yapılmış veya yapılmakta olan alan araştırmaları, projeler, konu ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri içeren sunumlara açıktır. Bu sempozyumun, gençliğin gelişimi, problemleri ve bu problemler karşısında din görevlilerinin fonksiyonu gibi birçok konuda alana katkı sağlamasını ümit ediyoruz.

 

1.       SEMPOZYUMDA SUNULABİLECEK ÖRNEK KONULAR

! Din Görevlileri ve Camilerin Gençlik Algılarının Değerlendirilmesi

! Gençliğin İnanç İnşasında Eğitim Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

! Kalpleri Camilere Bağlı Önder Gençler Yetiştirmede Etkin Yöntemler

! Gençlerin Eğitiminde ve Dini Sorunlarının Çözümünde Camilerin Yeri

! Gençlik ve Özgürlük İlişkisinde Güncel Dini Sorunlar ve Çözüm Önerileri

! Ortaokul, Lise ve Üniversite Eğitiminde Gençlerin Karşılaştığı Sorunlara Çözüm Önerileri

! İHO, İHL VE İlahiyat Fakültelerinin Gençliğimizin Gelişimlerine Katkıları

! Ülkemizde Gençlere Kur’an Öğretimi ve Hafızlık

! Gençlik ve Dindarlık Algısı

! İnsanlığı Tehdit Eden Zararlı Akımlardan Gençlerin Korunması

! Gençlerin Medya ve Teknolojinin Zararlı Etkilerinden Korunması

! Popüler Kültür ve Din Eğitimi

! Gençlik İle Aile İletişimi Konusunda Camilerin Yeri

! Erdemli Bir Gençliğin Yetişmesinde Okul Öncesi ve Karakter Eğitiminin Önemi

! Şiddetin Önlenmesi, Toplumsal Barışın Tesisinde Din Görevlileri ve Din Eğitiminin Öncü Rolü

! Gençlere Örnek Şahsiyetlerin Tanıtılması ve Model Alınmasında Yapılması Gerekenler

! Erdemli Toplumun Oluşumunda Akademik Bilginin Davranışa Dönüştürülmesinde Üniversitelerin Misyonu

! Yeni Neslin Hayata Bakış Açılarının Geliştirilmesinde Yerel Yönetimler ve Uygulamaları: Belediye Bilgi Evleri, Kültür Merkezleri, vb. Hizmetlerin Değerlendirilmesi

! Diyanet Teşkilat Ağının Gençleri Kuşatıcı ve Sorunlarını Çözücü Yönde Geliştirilmesinin Önemi

! Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diğer Bakanlıkların Gençlerin Dini ve Ahlaki Gelişimine Katkıları

! Kur’an ve Sünnette Gençlik ve Hz. Peygamber (sav)’in Gençlik Siyaseti

! Din Kültürü Öğretmenlerinin Din Öğretiminde Kullandıkları Dil-Yöntem ve Metotlar

! Gençlerin Kararlarında Etkili Olan Tutum ve Davranışlar

! İmam, Vaiz, Müezzin ve Cemaatle İlgili Dini Sorun ve Çözümlere Dair Çeşitli Vaka Analizleri

! Karma Eğitimin Gençlik Üzerindeki Etkileri

! Öneri olarak gönderilecek benzer konular

 

 

2.      SEMPOZYUM KATILIM ESASLARI

·         Sempozyum Dili Türkçe’dir.

·         Sempozyum ulusal ve uluslararası başvurulara açıktır.

·         Sempozyumda bildirilerin sunumu 20 dakikadır. Bildiri özeti kabul edilen tebliğcilerin sunum metinlerini bu süreye göre yazmaları gereklidir. Yayın metni ise daha uzun tutulabilir. Özet başvurusu kabul edilen tebliğcilerden sunum metni ile yayın metni istenecektir.

·         Sempozyumda, belirlenen tarihler arasında gönderilen ve kurul tarafından kabul edilen tebliğlerin sunumu yapılacaktır.

·         Salonda sunulacak sempozyum sunumları görsel olarak da zenginleştirilmiş şekilde hazırlanmalıdır.

·         Sempozyum iş ve işleyişi Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından takip edilecektir. İletişimi bu kurulun Sekreteryası sağlayacaktır.

 

3.      KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sempozyuma, bu alanda faaliyet gösteren resmi ya da fahri Din Görevlileri; Müftü, Vâiz, İmam Hatip, Müezzin-Kayyım, Kur’an Kursu Öğreticileri ile Akademisyenler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İHL Meslek Dersleri Öğretmenleri, Vakıf ve Derneklerde veya müstakil olarak çalışma yapan gönüllüler başvurabilir.

  • TEBLİĞ ÖZETLERİNİN VE METİNLERİN GÖNDERİLECEĞİ e-POSTA ADRESİ
  • Bildiri özetinizi ve kısa özgeçmişinizi word dosyası halinde dingorevlilerisempozyumu@gmail.com

e-posta adresine gönderiniz.

4.      YOL VE KONAKLAMA

 Sempozyuma şehir dışından katılacak tebliğcilerin bilet ücretleri ve konaklama masrafları (Azami 2 gece) karşılanacaktır.         -

 

5.      SEMPOZYUM KURULLARI

A.      Sempozyum Bilim ve Hakem Kurulu

İlyas SERENLİ

Sakarya İl Müftüsü

Prof. Dr. Hacı Mehmet GÜNAY

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

Gökhan YILMAZ

YECDER Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet KESKİN

Sarıgazi Yunus Emre Camii İmam Hatibi

Halit BEKİROĞLU

ÖNDER Genel Başkanı

Prof. Dr. Ali AKPINAR

Konya İl Müftüsü

Yusuf DOĞAN

Kocaeli İl Müftüsü

Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Halit ÇALIŞ

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ahmet KOÇ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Musa BİLGİZ

Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Osman GÜRBÜZ

Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Akif KILAVUZ

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Osman GÜMAN

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Abdullah İNCE

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DKAB Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ATMACA

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Veysel AKKAYA

Sabahattin Zaim Üniversitesi İslamî İlimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Esma ÇETİN

Sakarya İl Vâizi

Yusuf AKKUŞ

Sakarya İl Müftü Yardımcısı

Musab BARAN

The University of Jordan, Ürdün

Prof. Dr. Radhi Al-Mabuk

University of Northern Iowa, ABD

Prof. Dr. Numan ARUÇ

Makedonya Üniversitesi Öğretim Üyesi, Makedonya

Doç. Dr. Abd-elraheem Al-shareef

Zerga Universitesi Şeriat Fakültesi Öğretim Üyesi, Ürdün

Dr. Abdullah Al-Romaih

Qassim University, Suudi Arabistan

Muhammed AMİREH

Mescid-I Aksâ Külliyesi Koordinatörü, Kudüs

 

B.      Sempozyum Düzenleme Kurulu

İlyas ŞANLI

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi

Kadir KIZILTEPE

Sakarya İl Müftülüğü Hac ve Umre İşleri Şube Müdürü

Kübra CEVHERLİ

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

Mehmet Ali KILIÇ

ÖNDER Teşkilatlanma Koordinatörü

Mehmet Fatih YALÇIN

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

Nejdet ARMAN

Sakarya İl Müftü Yardımcısı

Şadettin GÖKSU

YECDER Eğitim Sorumlusu, DKAB Öğretmeni

 

6.    ÖNEMLİ TARİHLER

Sempozyum Tebliğ Özetlerinin Teslimi

6 Mart 2016

Kabul Edilen Tebliğlerin Duyurulması ve Programın İlanı

20 Mart 2016

Tebliğ Son Metinlerinin ve Sunumlarının Teslimi

10 Mayıs 2016

Sempozyum Tarihi

14-15 Mayıs 2016

SEKRETERYA

   

  Şadettin GÖKSU, YECDER Eğitim     Sorumlusu, DKAB Öğretmeni, İstanbul

02166211757 05053708644

dingorevlilerisempozyumu@gmail.com

,

Ayıntılı Bilgi için sitemizi tıklayınız!

http://www.yecder.org/duyuru/vii-uluslararasi-din-gorevlileri-sempozyumu-katilim-cagrisi

 

 

......................
Şadettin GÖKSU
YECDER Eğitim Sorumlusu/DKAB Öğretmeni
www.facebook.com/yunusemrecamii
Kaynak: Editör: admin
Etiketler: VII., ULUSLARARASI, DİN, GÖREVLİLERİ, SEMPOZYUMU,

Ferhat Erdoğan mbsts

Diğer Fotoğraflar
Diğer fotoğrafları büyük görüntülemek için üzerini tıklayın.
VII. ULUSLARARASI DİN GÖREVLİLERİ SEMPOZYUMU
Haber Yazılımı