mbsts kitabı Ferhat Erdoğan
Haber Detayı
06 Mart 2018 - Salı 22:49
 
Normal Soruşturmayla Görev Yeri Değişenlerin Tekrar Eski Yerlerine Dönememeleri Anayasaya Aykırıdır
KHK kapsamıma giren suçlar istisna Soruşturmayla Görev Yeri Değişenlerin Tekrar Eski Yerlerine Dönememeleri Anayasaya Aykırıdır
DİYANET Haberi
Normal Soruşturmayla Görev Yeri Değişenlerin Tekrar Eski Yerlerine Dönememeleri Anayasaya Aykırıdır

Bağımsız Diyanet-Sen Genel Başkanı Faruk Çetin “NormalSoruşturma Sonucu (36/1-b) görev yeri/unvanı değişenlerin eski yerlerine dönememeleri hizmet gereğini aşan bir durum olup ANAYASANIN ÖLÇÜLÜLÜK ilkesine aykırıdır” dedi.
 
Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkanı Faruk Çetin konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada;

Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “ Hizmet gereği görev veya yer değiştirme” başlıklı 36 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının  (b) bendinin “Haklarında yapılan teftiş veya soruşturma sonucu o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması.” hükümleri çerçevesinde naklen görev yaptıkları il ve ilçelerden başka yere veya başka göreve atananlar tekrar eski görev yaptığı görev veya il/ilçeye ne kadar süre sonra dönebileceklerine veya dönemeyeceklerine yönelik mevzuatta açık bir hüküm bulunmamaktadır. Tedbir amacı ile getirilen bu düzenleme her ne kadar hizmet gereği çerçevesinde uygulansa da, uygulamanın sürekli olması çok sayıda personelin mağduriyet yaşamasına sebep olmaktadır.

Bilindiği üzere Disiplin cezalarının uyarı ve kınama cezalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 133 üncü maddesi gereği 5 yıl sonra özlük dosyasından tamamen silinebilmekte iken, naklen atama işlemi yaptırımın sınırsız bir şekilde devam etmesi hakkaniyete aykırı olup hukuka uygun değildir.
 
Nitekim Konuyla ilgili olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu konuyla ilgili baktığı  Yönetmelik değişikliği konulu davada (YD İtiraz No:2015/1153) Memurun gorev süresince tekrar eski gorev yerine atanmaması düzenlemesini Anayasanın ölçülülük ilkesine aykırı bularak yürütmeyi durdurmuştur. 

Karar gerekçesinde; 
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ‘Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler’ başlıklı “11. maddesi çerçevesinde görev yeri değiştirilen memurun eski görev yerine ileri bir tarihte tekrar atanması mümkün iken, dava konusu değişiklikle, hizmet gereği görev yeri değiştirilen memurun, memuriyet süresi boyunca bir daha eski görev yerine atanmasının yolu kapatılmıştır. 

Hizmet gereği görev yeri değiştirilen memurun, belirli ve makul bir süre öngörülmek suretiyle eski görev yerine atanamaması, yürütülen hizmetin gereği olarak kabul edilebilir ise de, dava konusu düzenlemede olduğu gibi, memurun belirli bir hizmet alanına, memuriyet yaşantısı boyunca bir daha atanamaması durumu, ölçülülük ilkesine aykırı olup, hizmet gereğini aşan bir sonuç doğurmaktadır. 

Bu nedenle, memurun ömür boyu yasaklılığı sonucunu doğuran ve hukuki dayanağı bulunmayan dava konusu düzenlemede, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uyarlık bulunmamaktadır .
” gerekçeli kararı ile yürütmeyi durdurmuştur.
 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca yürütmesi durdurulan mezkur yönetmelik hükümleri göz önüne alınarak soruşturma sonucunda bir yerden başka yere atananlar, atandıkları yerde Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği “Yer değiştirme talebi” başlıklı 20. maddesinin 1. fıkrasında “Atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlayanlar il içi; iki yılı tamamlayanlar ise il dışı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.” hükümlerinde belirtilen çalışma süresi sonunda tekrar eski görev yerlerine (İl/İlçe) dönebilmeleri yönünde uygulamaya gidilmesini  beklemekteyiz” dedi.
http://www.bdvs.org.tr/?Syf=18&Hbr=1019316&/KHK-kapsamıma-giren-suçlar-istisna-Soruşturmayla-Görev-Yeri-Değişenlerin-Tekrar-Eski-Yerlerine-Dönememeleri-Anayasaya-Aykırıdır
Kaynak: Editör:
Etiketler: Normal, Soruşturmayla, Görev, Yeri, Değişenlerin, Tekrar, Eski, Yerlerine, Dönememeleri, Anayasaya, Aykırıdır,

Ferhat Erdoğan mbsts

Haber Yazılımı