mbsts kitabı Ferhat Erdoğan
Haber Detayı
30 Ekim 2018 - Salı 12:08
 
Mazeret İzni Alınabilecek Haller ve Süreleri
Mazeret İzni Alınabilecek Haller ve Süreleri
MEVZUAT Haberi
Mazeret İzni Alınabilecek Haller ve Süreleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikler arasında memurlara tanınan “mazeret izni” konusu da yer alıyor.
 
Devlet Memurları Kanunu, fiili çalışmaya bağlı olan ödemeler dışındaki malî ve sosyal haklarına dokunmaksızın memurlara bazı mazeretlerinden dolayı izin verilmesine hükmetmiştir.
 
Yapılan son değişiklikler neticesinde, Devlet memurlarının hangi mazeretlerine istinaden en çok ne kadar süre ile mazeret izni alabilecekleri konusunda bilgi vermesi ve bu izinlerin bir arada görülmesinin sağlanması amacıyla memurunyeri.com olarak hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.
 
Mazeret Mazeret izni süresi
Doğum mazereti

Kadın memur, doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere
toplam 16 hafta analık izni kullanabilir. Çoğul gebelikte, doğum öncesi
8 haftalık süreye 2 hafta daha eklenir.

Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur,
isteği hâlinde beklenen doğum tarihinden önceki 3 haftaya kadar
çalışmaya devam edebilir ve bu durumda, doğum öncesinde çalışılan süreler
doğum sonrası 8 haftalık analık izin süresine eklenir.

Erken doğum halinde, doğum öncesi kullanılamayan analık izni süresi
doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken
tarihten önce gerçekleşen doğumlarda, doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken
tarih arasındaki süre de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

Eşi doğum yapan memura 10 gün izin verilir.
Çocuk mazereti Doğum yapan memura, çocuğun yaşıyor olması kaydıyla, analık izni süresinin
bitiminden itibaren ilk altı ay günde üç saat, ikinci altı ay günde birbuçuk saat süt izni verilir.
3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen
memura ve memur olmayan eşin tek başına evlat edinmesi hâlinde memur olan eşe,
çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta süre ile izin verilir. (bu izin, evlatlık kararı
verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da verilir)
Kadın memur, doğum sonrası analık izni süresi sonunda, çocuğun yaşıyor olması kaydıyla
isteği halinde analık izni bitiminde başlamak üzere ve ayrıca süt izni verilmeksizin
birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle
günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir.
Çocuğu engelli doğmuş olan veya doğumdan sonraki oniki ay içinde çocuğunun engellilik durumu
tespit edilen kadın memur, çocuğun hayatta olması kaydıyla, doğum sonrası analık izni bitiminde
başlamak üzere ve ayrıca süt izni verilmeksizin, istemesi halinde 12 ay süreyle günlük çalışma süresinin
yarısı kadar çalışabilir.
3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen memur ile
memur olmayan eşin tek başına evlat edinmesi halinde memur olan eş, çocuğun tesliminden
itibaren kullanabilecekleri 8 haftalık mazeret izninin bitiminden itibaren, ilk çocuk için iki ay,
ikinci çocuk için dört ay, sonraki çocuklar için ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin
yarısı kadar çalışabilir.
Doğumda veya doğum sonrasında (doğum sonrası analık izni olarak belirlenen süre içerisinde)
annenin ölümü halinde, memur olan babaya analık izni süresi bitimine kadar izin verilir.
En az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğu (çocuğun evli olması durumunda
eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanan memura, hastalık raporuna
dayalı olarak bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar mazeret izni verilir.
(Anne ve babanın her ikisinin de memur olması durumunda, izin aynı anda sadece birisi
tarafından kullanılabilir ve yıl içerisinde her ikisinin bu sebeple kullanacağı mazeret izni süresi
toplamı 10 günü geçemez.)
Evlenme mazereti Kendisi ya da çocuğu evlenen memura 7 gün izin verilir.
Ölüm mazereti

Eşi ya da çocuğu ölen memura 7 gün izin verilir.

Eşinin ya da kendisinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinde
memura 7 gün izin verilir.

Diğer mazeretler

Doğum, çocuk, evlenme veya ölüm mazeretleri dışındaki herhangi bir mazeretle izin
isteyen memura; bir takvim yılında toptan veya bölümler halinde, 10 güne kadar mazeret izni verilebilir.

Zorunlu hallerde memura (öğretmenler hariç) yeniden 10 güne kadar izin verilmesi de
mümkün olabilmekle birlikte, ilk 10 günlük süreyi aşan kısım memurun yıllık izninden düşülür.


memurunyeri.com
Kaynak: Editör:
Etiketler: Mazeret, İzni, Alınabilecek, Haller, ve, Süreleri,

Ferhat Erdoğan mbsts

Haber Yazılımı