mbsts kitabı Ferhat Erdoğan
Haber Detayı
14 Mayıs 2019 - Salı 18:31
 
İSTANBUL’DA GEZİLMESİ VE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER
KÜLTÜRSANAT Haberi
İSTANBUL’DA GEZİLMESİ VE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Ramazan’da İstanbul’da ziyaret edilecek nelerdir? İşte Ramazan’da gezilecek yerler…

Ramazan’da mutlaka gidilmesi ve görülmesi gereken yerler…

Haber: Murat Karadeniz

İstanbul; Osmanlı dönemine ait saray, cami, tekke, türbe, çarşı, çeşme, hisar gibi binlerce tarihî eserin sergilendiği dünyanın en büyük açık hava müzesi gibidir. Köklü bir tarihe, medeniyete, kültüre sahip olan ve nihayetinde Türk izlerinin nakşedildiği, İslam mührünün vurulduğu İstanbul keşfedilmeyi bekliyor.

Yahya Efendi Dergahı’ndan Boğaziçi ve Çamlıca’ya Bakış (Beşiktaş)

İstanbul’da Ramazan’da gezilecek yerlerin listesi:

1- EYÜP SULTAN CAMİÎ – Eyüp Sultan Türbesi

Eyüp Sultan Camiî ve ilçesi, ismini Peygamber Efendimiz’in sahabisi Ebû Eyyûb el-Ensârî’den (r.a.) alır. Halk arasında “Eyüp Sultan” olarak meşhur olan ve şehre hakiki değerini veren bu güzide sahabi, caminin hemen yanıbaşındaki türbede medfundur.

Eyüp Sultan Camiî (Eyüpsultan)

Eyüp Sultan, Peygamber Efendimiz’in hadis-i şerifinde methettiği askerlerden olabilmek arzusuyla Emevilerin 668-669 yılında gerçekleştirdiği İstanbul kuşatmasına katıldı ve İstanbul surları önünde şehit oldu. Ölmeden önce mezarının surlara en yakın noktada defnedilmesini vasiyet etti.Eyüp Sultan Hazretlerinin mezarı İstanbul’un kuşatması sırasında Akşemsettin Hazretlerinin kerametiyle bulundu. Fatih Sultan Mehmet, mezarın üzerine türbe inşa ettirdi. 1458’de Sultan tarafından türbenin yanına cami, medrese ve imaret yaptırıldı. 1766 İstanbul depreminde tamir edilemeyecek kadar hasar gören cami, dönemin sultanı III. Selim tarafından yıktırılarak yerine 1798-1800 yılları arasında yeni bir cami yapıldı.

Eyüp Sultan Hazretlerine verilen büyük değerden ötürü birçok kimse, mezarının burada olmasını istedi ve aradan geçen asırlar içinde külliyenin etrafı türbe ve mezarlarla nakış nakış işlendi.

 • Eyüp Sultan Camiî Nerede? – Harita

2- AYASOFYA CAMİÎ – Ayasofya Müzesi

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Ayasofya, Yunanca’da “kutsal bilgelik” veya “ilahî bilgelik” anlamlarına gelir.

Ayasofya Camiî – Ayasofya Müzesi (Fatih)

Ayasofya, Bizans İmparatoru Jüstinyen tarafından 532-537 yılları arasında yaptırıldı. Ayasofya’nın mimarları Miletli İsidoros ve Trallesli Anthemius’tu.1453 yılında Fatih Sultan Mehmet şehri fethettiğinde tam 916 yıl boyunca kilise olarak kullanılan bu mabedin hayatında tertemiz ve yeni bir sayfa açıldı. Fatih Sultan Mehmet, şehri fethettiğinde kendisine ganimet payı olarak sadece Ayasofya’yı aldı. Mabet fetihten sonra bizzat Fatih’in imam olarak kıldırdığı ilk cuma namazı ile Sultan tarafından vakfedilerek camiye çevrildi.

Ayasofya, 1932 senesinde restorasyon amacıyla ibadete kapatıldı. 1935 yılında müzeye dönüştürülerek ziyarete açıldı.

 • Ayasofya Camiî Nerede? – Ayasofya Müzesi Nerededir? – Harita

3- SÜLEYMANİYE CAMİÎ – Kanuni Sultan Süleyman Türbesi

Süleymaniye Camiî, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1550-1557 yılları arasında Mimar Sinan’a yaptırıldı.

Süleymaniye Camiî (Fatih)

Süleymaniye Camiî, tarihin benzerini kolay kolay göremeyeceği bir şantiye organizasyonu yapıldı. Camide kullanılan inşa malzemeleri, Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından getirildi. Camide dört halifeyi temsilen kullanılan dört sütundan biri İskenderiye’den, diğeri Baalbek’ten gemilerle taşındı. Üçüncüsü Saray-ı Âmire’den, dördüncüsü ise Kıztaşı’ndan getirildi.Süleymaniye Camiî’nde kullanılan ak mermerler Marmara adasından, yeşil mermerler Arabistan’dan getirildi. Süleymaniye Camiî’nin minareleri diğer camilerden farklı olarak camiye bitişik değil, avlunun köşelerine yerleştirildi.

Süleymaniye Camiî’nin dört minaresi Sultan Süleyman Han’ın İstanbul’un fethinden sonra dördüncü Osmanlı Sultanı olduğunun, minarelerde yer alan on şerefe ise 10. Osmanlı sultanı olduğunun işaretidir.

Süleymaniye Camiî’nin büyük kubbesi, iki yarım kubbe ile desteklendi. Kubbe içi duvarlarına yerleştirilen küpler ile cami içi akustiği mükemmel bir şekilde ayarlandı. Caminin kandilleri arasına yerleştirilen devekuşu yumurtalarısayesinde örümceklerin ağ örmeleri engellendi.

Mihrap üzerinde yer alan “şehper-i Cibril (Cebrail’in kanatları)” adı verilen renkli pencereler, benzersiz güzelliktedir.

Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın türbeleri caminin hemen yanında bulunmaktadır.

 • Süleymaniye Camiî Nerede? – Harita

4- SULTANAHMET CAMİÎ – Mavi Camiî – Blue Mosque

Sultanahmet Camiî, Sultan I. Ahmet tarafından mimar Sedefkâr Mehmet Ağa’ya 1609-1919 yıllları arasında yaptırıldı.

Sultanahmet Camiî (Fatih)

Sultan I. Ahmet, Aziz Mahmut Hüdâyi Hazretleri, Şeyhülislam Mehmet Efendi, Sadrazam Davut Paşa ve bazı büyük devlet adamları da caminin inşaatında gelip bizzat çalıştılar.Sultanahmet Camiî iç süslemelerde kullanılan yirmi binden fazla çini ve desenlerindeki mavi tonlarından dolayı turistler tarafından “Mavi Camiî/Blue Mosque” diye adlandırıldı.

 • Sultanahmet Camiî Nerede? – Harita

5- HIRKA-İ ŞERİF CAMİÎ

Hırka-i Şerif, İstanbul Fatih’te Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hırkasının muhafaza edildiği camidir.

Hırka-i Şerif Camiî (Fatih)

İstanbul’un Fatih ilçesi Hırka-i Şerif semtinde bulunan cami, 1851 yılında Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılmıştır. Peygamber Efendimiz’in Veysel Karânî’ye (r.a.) hediye ettiği meşhur Hırka-i Şerif’inin İstanbul halkı tarafından burada ziyareti ve muhafaza edilmesi için yaptırılan camiye bu yüzden Hırka-i Şerif Camiî denildi.

 • Hırka-i Şerif Camiî Ziyaret Saatleri

Haftanın yedi günü ziyarete açık olan Hırka-i Şerif; hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilebilir.

 • Hırka-i Şerif Camiî Nerede? – Harita

6- AZİZ MAHMUT HÜDAYİ HAZRETLERİ TÜRBESİ – Aziz Mahmut Hüdayi Camiî

Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretleri, İstanbul’un ileri gelen Hak dostlarındandır.

Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretleri Türbesi (Üsküdar)

Üstadı Üftade Hazretlerine intisap etmeden önce Bursa kadısıydı. Bir kadınının, kocasından boşanma talebinde bulunduğu ilginç bir dava, hayatını tamamen değiştirdi. Kadılığı ve müderrisliği bırakıp Üftade Hazretlerinin önüne diz çöküp talebe oldu. Hüdâyî ismi ve Aziz sıfatı, şeyhi tarafından kendisine verildi. Hüdâyî Hazretlerinin İstanbul’a gelip Üsküdar’da kurduğu dergâhı kısa zamanda bir ilim ve irfan mektebi oldu. Dönemin sultanları talebesi oldular. Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretleri, 1628 senesinde vefat etti.Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretlerinin vefatından önce yaptığı şu dua münasebetiyle türbesi, İstanbul halkının en sık ziyaret ettiği mekânlardan biri olmuştur:“Ya Rabbi! Kıyamete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize mensup olanlar denizde boğulmasınlar, ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler, imanlarını kurtarmadıkça ölmesinler, öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de ölümleri denizde boğularak olmasın.”

 • Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Türbesi Ziyaret Saatleri

Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretleri Türbesi, haftanın yedi günü ziyarete açık olan türbe, 07:30 ile 20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

 • Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Türbesi Nerede? – Harita

7- HZ. YUŞA TÜRBESİ VE TEPESİ – Yuşa Camiî

Yûşâ Tepesi, Anadolu Kavağı’nda Beykoz İlçesi sınırları içindedir.

Hz. Yuşa Türbesi (Beykoz)

Tepenin zirvesinde Yûşâ’ya (a.s.) ait olduğuna inanılan kabir ve yanında bir cami vardır. Hz. Musa’nın (a.s.) kumandanlarından biri olan Hz. Yûşâ (a.s.), rivayetlere göre Hz. Musa’nın (a.s.) kız kardeşinin oğludur. Hıristiyan ve Yahudi kaynaklarında kendisinden “Yeşu” adıyla bahsedilir. Hz. Musa’nın (a.s.) vefatından sonra Hz. Yûşâ’nın (a.s.) Peygamberlik vazifesini devam ettirdiğine inanılmaktadır. Hatta İsrailoğullarını göçebelikten kurtarıp Kenan diyarına yerleştiren kişinin Hz. Yûşâ (a.s.) olduğu düşünülmektedir.Bu kabrin Hz. Yûşâ’nın (a.s.) kabri olduğu şeklindeki inanç, Beşiktaş’ta türbesi olan Yahya Efendi Hazretlerinin bir kerametine dayanmaktadır.

 • Hz. Yuşa Türbesi Ziyaret Saatleri

Hz. Yuşa Türbesi haftanın yedi günü ziyarete açık olan türbe, 09:00 ile 18:00 saatleri arasında ziyaret edebilir.

 • Hz. Yuşa Türbesi Nerede? – Harita

8– TOPKAPI SARAYI – Topkapı Sarayı Müzesi – Topkapı Palace Museum

İnşaatına 1465 ile 1478 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet ile başlanan Topkapı Sarayı’na en son ilave binayı Mecidiye Köşkü ile Sultan Abdülmecit yaptırıldı. Bu iki padişah arasında geçen yaklaşık dört yüz yıl boyunca Topkapı Sarayı, dünyanın en büyük devletlerinden birine merkez oldu. 24 milyon km²’lik bir cihan devletinin kalbi burada attı.

 • İstanbul’un En Güzel Yeri

Haliç’e, Boğaziçi ve Marmara Denizi’ne hâkim küçük bir tepede, İstanbul’un en güzel yerine kondurulan saray, günümüzde yaklaşık 80 bin m²’lik bir alanı kaplamaktadır.

 • Topkapı Sarayı Bölümleri
 1. Bâb-ı Hümâyun (Saltanat Kapısı)
 2. Birinci Avlu (Alay Meydanı), Aya İrini Kilisesi
 3. İkinci Avlu ve Bâbü’s-Selâm, Saray Mutfakları
 4. Dîvân-ı Hümâyun veya Kubbealtı, Adalet Kulesi
 5. Dış Hazine Dairesi ve Silah Koleksiyonu
 6. Bâbü’s-Saade ve Enderun
 7. Arz Odası
 8. III. Ahmet Kütüphanesi
 9. Seferli Koğuşu
 10. Yavuz’un Süsü
 11. Fatih Köşkü
 12. Has Oda ve Mukaddes Emanetler Dairesi
 13. Bağdat ve Revan Köşkleri
 14. Enderun Ağalar Camisi ve Sofa Camiî
 15. Sofa Köşkü ve Hekimbaşı Odası
 16. Harem

Topkapı Sarayı – Topkapı Palace (Fatih)

Topkapı Sarayı, 19. asrın ortalarına doğru Dolmabahçe Sarayı’nın yapılmasıyla birlikte devlet sarayı olma özelliğini kaybetti. 9 Ekim 1924 tarihinde ise müzeye dönüştürüldü.

 • Topkapı Sarayı Ziyaret Saatleri

Topkapı Sarayı, salı günü hariç haftanın diğer günleri 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

 • Topkapı Sarayı Nerede? – Topkapı Sarayı Müzesi Nerededir? – Harita

9- TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ – İbrahim Paşa Sarayı

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Türk-İslam eserlerini topluca kapsayan ilk müzedir. 1914’te Süleymaniye Medresesi’nin imaretler bölümünde kurulan müze, 1983’te Sultanahmet Meydanı’nda bulunan İbrahim Paşa Sarayı’na taşındı.

 • İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde Neler Var?

Müzede, İslam dünyasının farklı köşelerinden gelmiş nadir sanat eserleri olan el yazmaları, cam eşyalar, taş ve pişmiş toprak eserler, metal ve seramik objeler sergileniyor. Ayrıca dünyanın en zengin XIII-XX. yüzyıl el işi Türk halıları koleksiyonu burada yer alıyor.

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi (Fatih)

XIII. yüzyıl Selçuklu halıları da koleksiyonun değerli parçaları arasında. Müzenin bir bölümü de Türk günlük yaşamının yansıtıldığı etnografya koleksiyonuna ayrılmış durumda.

 • İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Bölümleri
 1. Rakka ve Samarra Bölümü,
 2. Şam Evrakı Bölümü,
 3. Mukaddes Emanetler Bölümü,
 4. Divanhâne Bölümü
 5. Hipodrom Kalıntıları Salonu

Ayrıca müzenin avlusunda, yaklaşık olarak 200 yaşında olduğu tespit edilen, kavuk şeklindeki gövdesiyle ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken çınar ağacı bulunmaktadır.

 • Türk ve İslam Eserleri Müzesi Ziyaret Saatleri

Türk ve İslâm Eserleri Müzesi 1 Kasım 2018 – 31 Mart 2019 tarihleri arasında pazartesi günleri ziyarete kapalı, haftanın 6 günü ziyarete açıktır. Diğer aylar haftanın her günü ziyarete açıktır.

 • Türk ve İslam Eserleri Müzesi Nerede? – Harita

10- KARİYE CAMİÎ – Kariye Türbesi

Khora kelimesi, Yunancada “şehir dışı, kırsal alan” anlamına gelmektedir. Kariye ismi de buradan gelmektedir. 5. yüzyılda yapılan İstanbul surlarının dışında küçük bir kilise vardı. Bizans İmparatoru I. Jüstinten tarafından 527-565 yıllarında buradaki kilisenin yerine Khora Kilisesi yaptırıldı.

Blakhernai Sarayı’na yakın olduğu için bir dönem önemli dinî merasimlerde saray kilisesi olarak kullanıldı.

 • Kariye’nin Kiliseden Camiye Çevrilmesi

Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethi sırasında yapı, hiçbir zarar görmedi.

Kariye Camiî – Kariye Müzesi (Fatih)

Uzunca bir süre kilise olarak kullanılmaya devam edilen Khora Manastırı Kilisesi, Sultan II. Bayezit döneminde, Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından 1511 yılında camiye çevrildi ve yanına bir de medrese eklendi. Osmanlı döneminde, camiye çevrilen mabet dışındaki manastır yapıları zamanla yıkılarak kayboldu.

 • Kariye’nin Camiden Müzeye Çevrilmesi

Kariye Camiî, Bakanlar Kurulu kararı ile 1945 yılında müzeye dönüştürülerek hizmet vermeye başladı.

 • Kariye Müzesi Ziyaret Saatleri

Çarşamba günleri dışında her gün 09.00-16.30 saatleri arasında Kariye Müzesi ziyaret edilebilir.

 • Kariye Müzesi Nerede? – Harita

11- AHMET HAMDİ TANPINAR MÜZE KÜTÜPHANESİ – Alay Köşkü

Alay Köşkü, Topkapı Sarayı’nın dış suru üzerinde, padişahların geçit yapan alayları seyretmesi için yaptırılan köşktür.

Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi (Fatih)

Alay Köşkü’nün bulunduğu yerde 16. yüzyılda ahşap bir köşk bulunuyordu. Köşkün bugünkü binası Sultan II. Mahmut tarafından yaptırıldı. 2011 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi’ne çevrildi. Kütüphanede 1000’i aşkın yazar, 9000 kitap mevcuttur.

 • Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi Çalışma Günleri Ve Saatleri

Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi; haftanın altı günü, pazartesi – cumartesi günleri 08.30 – 20.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Kütüphane pazar günleri kapalıdır.

 • Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi Nerede? – Harita

12- KAPALIÇARŞI – Grand Bazaar

Fatih Sultan Mehmet’in 1461 yılında temelini attığı Kapalıçarşı Osmanlı Devleti’nin İstanbul’a kazandırdığı en büyük eserlerdendir. Asıl büyük çarşı ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından ahşap olarak inşa ettirildi.15. yüzyıldan kalan kalın duvarlı, bir seri kubbe ile örtülü eski iki yapının etrafı sonraki yüzyıllarda, gelişen sokakların üzerleri örtülerek, ekler yapılarak bir alışveriş merkezi haline geldi.

 • Kapalıçarşı Hakkında Bilgi

Kapalıçarşı, İstanbul’un merkezinde Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerininin ortasında yer alan dünyanın en büyük çarşısı ve en eski kapalı çarşılarından biridir.

Kapalıçarşı – Grand Bazaar (Fatih)

Kapalıçarşı’da yaklaşık 4 bin dükkân bulunmaktadır ve bu dükkânlarda toplam çalışan sayısı yaklaşık 25 bin kişidir. Gün içerisindeki en yoğun zamanlarında içinde yarım milyona yakın insan barındırmaktadır. Yılda yaklaşık 91 milyon turisti ağırlayan çarşı, dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekânlarındandır. Kapalıçarşı kapıları; Beyazıt, Çarşıkapı, Çuhacıhan, Kuyumcular, Mahmutpaşa, Nuruosmaniye, Örücüler, Sepetçihan, Takkeciler, Tavukpazarı ve Zenneciler kapılarıdır.

Kapalıçarşı hanları; Ağa, Alipaşa, Astarcı, Balyacı, Bodrum, Cebeci, Çukur, Çuhacı, Hatipemin, İçcebeci, İmamali, Kalcılar, Kapılar, Kaşıkçı, Kebapçı, Kızlarağası, Mercan, Perdahçı, Rabia, Safran, Sarnıçlı, Sarraf, Sepetçi, Sorguçlu, Varakçı, Yağcı, Yolgeçen, Zincirli ve Evliya hanlarıdır.

 • Kapalıçarşı’da Neler Var?

Kapalıçarşı günün her saatinde hareketli ve kalabalıktır. Kapalıçarşı’da halı ve mücevheratın yanı sıra meşhur Türk işi gümüşten yapılmış eserler, bakır, bronz hediyelik ve dekoratif eşya, seramik, oniks ve deriden mamuller gibi ürünler satılmaktadır.

 • Kapalıçarşı Çalışma Saatleri

Pazar günleri ve dini bayramlar haricinde her gün 08.30-19.00 saatlerinde ziyaretçilere açıktır.

 • Kapalıçarşı Nerede? – Harita

13- RUMELİ HİSARI – Rumeli Hisarı Müzesi

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden önce boğazın kuzeyinden gelebilecek saldırıları engellemek için Anadolu yakasındaki Anadolu Hisarı’nın tam karşısına Rumeli Hisarı’nı inşa ettirdi.

Rumelihisarı Müzesi (Sarıyer)

Hisarın inşaatına 15 Nisan 1452’de başlandı. İş bölümü yapılarak her bölümün inşası bir paşanın denetimine verildi, deniz tarafına düşen bölümün inşasını da Fatih Sultan Mehmet bizzat kendisi üstlendi. Hisarın inşası 31 Ağustos 1452’de tamamlandı.Hisarda açık teşhir yapılmakta, sergi salonu bulunmamaktadır. Toplar, gülleler ve Haliç’i kapattığı söylenen zincirin bir parçasından oluşan eserler, bahçede sergilenmektedir.

 • Rumeli Hisarı Ziyaret Saatleri

Rumeli Hisarı çarşamba günleri haricinde haftanın altı günü 09:00-19:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

 • Rumeli Hisarı Nerede? – Harita

İSTANBUL’DA GEZİLECEK DİNİ VE KUTSAL MEKANLAR

İstanbul’da gezilecek dini ve kutsal yerler nereler? İstanbul’da ziyaret edilen gereken kutsal mekanlar:

İSTANBUL’DA GEZİLECEK TARİHİ VE TURİSTİK YERLER

İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında günübirlik gezilecek yerler nereler? İşte ilçe ilçe İstanbul’da gezilecek yerler…

ADALAR’DA GEZİLECEK YERLER

 • Adalar’da Gezilecek Mekanlar:

Büyükada (Adalar)

Büyükada’da;

 • Hamidiye Camiî
 • Reşat Nuri Güntekin’in Evi
 • Müslüman Mezarlığı
 • Adakule
 • Dilburnu
 • Rum Yetimhanesi
 • Adalar Müzesi

Heybeliada’da;

 • Heybeliada Camiî
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi
 • Deniz (Bahriye) Lisesi
 • Değirmenburnu
 • Heybeliada Sanatoryumu

Burgazada’da;

 • Burgazada Camiî
 • Bayraktepe

Kınalıada’da;

 • Kınalıada Camiî

BAKIRKÖY’DE GEZİLECEK YERLER

 • Bakırköy’de Gezilecek Mekanlar:

İBB Florya Sosyal Tesisleri (Bakırköy)

 • Bakırköy Çarşı Camiî
 • Zuhuratbaba Türbesi
 • Fildamı Sarnıcı
 • İstanbul Havacılık Müzesi
 • Sinir Hastalıkları Müzesi
 • Bakırköy Botanik Parkı
 • İstanbul Akvaryum
 • Florya Sosyal Tesisleri

BEŞİKTAŞ’TA GEZİLECEK YERLER

 • Beşiktaş’ta Gezilecek Mekanlar:

Büyük Mecidiye Camiî – Ortaköy Camiî (Beşiktaş)

 • Sinan Paşa Camiî
 • Ortaköy Camiî (Büyük Mecidiye Camiî)
 • Küçük Mecidiye Camiî
 • Yıldız Camiî
 • Vişnezade Camiî
 • Yahya Efendi Türbesi
 • Şehzadeler Türbesi
 • Güzelce Ali Paşa Türbesi
 • Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi
 • Tuzcu Baba Türbesi
 • Yıldız Sarayı
 • Dolmabahçe Sarayı
 • Çırağan Sarayı
 • Ihlamur Kasrı
 • Yıldız Parkı
 • Yıldız Saat Kulesi
 • İstanbul Deniz Müzesi
 • Saray Koleksiyonları Müzesi (Milli Saraylar)
 • Barbaros Kütüphanesi

BEYKOZ’DA GEZİLECEK YERLER

 • Beykoz’da Gezilecek Mekanlar:

Anadolu Kavağı – Yoros Kalesi (Beykoz)

 • Hz. Yuşa Türbesi
 • Yuşa Camiî
 • Anadolu Hisarı Fatih Sultan Camiî
 • İskenderpaşa Camiî
 • Serbostani Mustafa Ağa Camiî
 • Anadolu Hisarı Müzesi
 • Deniz ve Su Ürünleri Müzesi
 • Kule Kütüphane Ve Kur’an Kursu
 • Anadolu Kavağı
 • Polonezköy Tabiat Parkı
 • Elmasburnu Mesire Yeri
 • Yoros Kalesi
 • Göksu Deresi
 • Hidiv Kasrı
 • Küçüksu Kasrı
 • Beykoz Kasrı
 • Mihrabat Korusu
 • Beykoz Korusu
 • Çubuklu Korusu
 • Anadolu Feneri
 • Yuşa Tepesi
 • İshak Ağa Çeşmesi
 • Sabancı Öğretmenevi

BEYOĞLU’NDA GEZİLECEK YERLER

 •  Beyoğlu’nda Gezilecek Mekanlar:

Galata Kulesi (Beyoğlu)

 • Arap Camiî
 • Nusretiye Camiî
 • Molla Çelebi Camiî
 • Hüseyin Ağa Camiî
 • Yeraltı Camiî
 • Kılıç Ali Paşa Camiî
 • Güzelce Kasımpaşa Camiî
 • Azapkapı Camiî
 • Yeldeğirmeni Camiî
 • Galata Mevlevihanesi Müzesi
 • Lohusa Sultan Türbesi
 • Tophane i Amire
 • Aynalıkavak Kasrı
 • Tophane Kasrı
 • Tophane Çeşmesi
 • Divan Edebiyatı Müzesi
 • İTÜ Bilim Merkezi
 • Haliç Kongre Merkezi
 • Fındıklı Parkı
 • Mısır Apartmanı
 • Turabi Baba Kütüphanesi
 • Kılıç Ali Paşa Medresesi
 • Galata Kulesi
 • Tophane Çeşmesi
 • Tophane Saat Kulesi
 • Karaköy-Beyoğlu Tüneli

BÜYÜKÇEKMECE’DE GEZİLECEK YERLER

 • Büyükçekmece’de Gezilecek Mekanlar:

Büyükçekmece Köprüsü (Büyükçekmece)

 • Fatih Camiî
 • İmaret Camiî
 • ​​​​​​​Sokullu Mehmet Paşa Mescidi
 • Büyükçekmece Köprüsü
 • Sultan Süleyman Kervansarayı (Kurşunlu Han)
 • Menzil Külliyesi
 • Enver Paşa Çeşmesi
 • Enver Paşa Köşkü
 • ​​​​​​​ Sultan II. Abdülhamit Çeşmesi
 • Zeynep Dudu Çeşmesi
 • Tüyap

ÇATALCA’DA GEZİLECEK YERLER

 • Çatalca’da Gezilecek Mekanlar:

İnceğiz Mağaraları (Çatalca)

 • Ferhatpaşa Camiî
 • Ali Paşa Camiî
 • Çatalca Ulu Camiî
 • Kaleiçi Mahallesi
 • Dağyenice Alaiye Şehitliği
 • Topuklu Çeşmesi
 • İnceğiz Mağaraları

EYÜP’TE GEZİLECEK YERLER

 • Eyüp’te Gezilecek Mekanlar:

Eyüp Sultan Camiî (Eyüpsultan)

 • Eyüp Sultan Türbesi
 • Eyüp Sultan Camiî
 • Zal Mahmud Paşa Camiî
 • Cezeri Kasım Paşa Camiî
 • Sultan Reşad (V. Mehmet) Türbesi
 • Çift Gelinler Türbesi
 • Adile Sultan Türbesi
 • Hüsrev Paşa Kütüphanesi
 • Zal Mahmut Paşa Medresesi
 • Cafer Paşa Medresesi
 • Eyüp Tepesi
 • Eyüp Mezarlığı
 • Edirnekapı Şehitliği
 • Feshane
 • Göktürk Göleti
 • Ayvat Bendi

FATİH’TE GEZİLECEK YERLER

 •  Fatih’te Gezilecek Mekanlar:

Süleymaniye (Fatih)

 • Ayasofya Camiî – Ayasofya Müzesi
 • Süleymaniye Camiî
 • Fatih Camiî
 • Sultan Ahmet Camiî
 • Şehzade Camiî
 • Beyazıt Camiî
 • Yeni Camiî
 • Nuruosmaniye Camiî
 • Yavuz Sultan Selim Camiî
 • İstanbul Murat Paşa Camiî
 • Laleli Camiî
 • Sokullu Mehmet Paşa Camiî
 • Pertevniyal Valide Sultan Camiî
 • Rüstem Paşa Camiî
 • Sümbül Efendi Camiî
 • Küçük Ayasofya Camiî
 • Gül Camiî
 • Fethiye Camiî
 • Kariye Camiî
 • Mesnevihane Camiî
 • Ebu’l Vefa Hazretleri Türbesi
 • Fatih Sultan Mehmet Türbesi
 • Kanuni Sultan Süleyman Türbesi
 • Sultan II. Mahmut Türbesi
 • Yavuz Sultan Selim Türbesi
 • Mimar Sinan Türbesi
 • Sümbül Efendi Türbesi
 • Gülbahar Hatun Türbesi
 • Sinan Paşa Türbesi
 • Laleli Baba Türbesi
 • Şeyh Emir Ahmed-İ Buharî Türbesi
 • Hatice Turhan Sultan Türbesi
 • Mehmet Emin Tokadî Türbesi
 • Hüsrev Paşa Türbesi
 • Gaziosmanpaşa Türbesi
 • Topkapı Sarayı
 • Sultanahmet Meydanı
 • Gazanfer Ağa Medresesi
 • Süleymaniye Rabi Medresesi
 • Hamidiye Şehitliği
 • İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi
 • Basın Müzesi
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi
 • Türk ve İslam Eserleri Müzesi
 • Sultan I. Mahmut Kütüphanesi
 • Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
 • Beyazıt Devlet Kütüphanesi
 • Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi
 • Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi
 • Millet Yazma Eser Kütüphanesi
 • Köprülü Kütüphanesi
 • Atıf Efendi Kütüphanesi
 • Tarihi Uygulamalı Türk İslam Sanatları Kütüphanesi
 • Kapalıçarşı
 • Mısır Çarşısı
 • Sahaflar Çarşısı
 • Sirkeci Postanesi (Büyük Postane – PTT Müze)
 • Sirkeci Tren Garı
 • Beyazıt Kulesi
 • Bozdoğan Kemeri
 • Yerebatan Sarnıcı
 • Gülhane Parkı
 • Kadınlar Pazarı
 • At Pazarı
 • Ulema Semti
 • Balat
 • Vefa
 • Divanyolu
 • Yedikule Zindanları

KADIKÖY’DE GEZİLECEK YERLER

 • Kadıköy’de Gezilecek Mekanlar:

Haydarpaşa Garı (Kadıköy)

 • Sultan Mustafa Paşa Camiî
 • İbrahim Ağa Camiî
 • Kethuda Camiî
 • Osman Ağa Camiî
 • Kaptan Hasan Paşa Camiî
 • Gözcü Baba Türbesi
 • Barış Manço Müzesi
 • Kazım Karabekir Paşa Müzesi
 • Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi (TESAK)
 • Çocuk Kütüphanesi
 • Haydarpaşa Garı
 • Sahrayıcedid Mezarlığı

KAĞITHANE’DE GEZİLECEK YERLER

 • Kağıthane’de Gezilecek Mekanlar:

Aziziye/Sadabad Camiî (Kağıthane)

 • Aziziye/Sadabad Camiî
 • Alemdar Baba Türbesi
 • Daye Hatun Sibyan Mektebi
 • Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi
 • Hasbahçe Mesire Alanı
 • Hamidiye Su Terazisi
 • III. Abdülhamid Çeşmesi
 • Hasbahçe Mesire Alanı
 • Miniatürk
 • Atiye Sultan Sarayı
 • Kâğıthane Kasrı Hümayunu
 • Kasr-ı Neşat
 • Kasr-ı Cenan
 • Çeşme-i Nur 3. Ahmed Çeşmesi
 • Yeni Çeşme
 • Koşu Köşkü
 • Mir-i Ahur Kasrı
 • Kağıthane Köyü
 • Karakolhane Koğuşu
 • Kağıthane Cendere Su Terfi İstasyonu

ŞİŞLİ’DE GEZİLECEK YERLER

 • Şişli’de Gezilecek Mekanlar:

Askeri Müze (Şişli)

 • Teşvikiye Camiî
 • Şişli Camiî
 • Behram Camiî
 • Tezveren Baba Türbesi
 • Behram Paşa Türbesi
 • Askeri Müze
 • Abide-i Hürriyet Anıtı
 • Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı

SARIYER’DE GEZİLECEK YERLER

 • Sarıyer’de Gezilecek Mekanlar:

Belgrad Ormanları (Sarıyer)

 • Osman Reis Camiî
 • Ali Kethüda Camiî
 • Neslişah Sultan Camiî
 • Emirgan Hamid-İ Evvel Camiî
 • Nafi Baba Tekkesi
 • Nafi Baba Türbesi
 • Sarı Saltuk Hz. Türbesi
 • Ağlamış Dede Türbesi
 • Telli Baba Türbesi
 • Yeniköy Şehitliği
 • Duatepe Parkı
 • Milli Parklar Kuş Gözlem Kulesi
 • Emirgan Korusu
 • Lale Müzesi
 • Belgrad Ormanı
 • Sakıp Sabancı Müzesi
 • Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
 • Rumelifeneri
 • Rumeli Hisarı
 • Rumeli Kavağı
 • Garipçe Köyü
 • Bahçeköy
 • Yeniköy

ÜSKÜDAR’DA GEZİLECEK YERLER

 •  Üsküdar’da Gezilecek Mekanlar:

Kız Kulesi (Üsküdar)

 • Aziz Mahmud Hüdayi Efendi Türbesi
 • Aziz Mahmud Hüdayi Camiî
 • Mihrimah Sultan Camiî
 • Marmara İlahiyat Camiî
 • Eski Valide Camiî
 • Yeni Valide Külliyesi
 • Rum Mehmet Paşa Camiî
 • Şemsi Paşa Camiî (Kuşkonmaz Camiî)
 • Hacı Ömer Efendi Camiî
 • Ahmediye Camiî
 • Çinili Camiî
 • Ayazma Camiî
 • Çamlıca Camiî
 • Ahmed Er Rufai Türbesi
 • Şeyh Mustafa Devati Türbesi
 • Abdulfettah Akri Türbesi
 • Nur Baba Türbesi
 • Gülcü Baba Türbesi
 • Halil Paşa Türbesi
 • Abacı Dede Türbesi
 • İskender Baba Türbesi
 • İvaz Fakih Türbesi
 • Zeynep Kamil Türbesi
 • Selami Dede Türbesi
 • Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi
 • Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi
 • Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi
 • Hacı Selimağa Yazma Eser Kütüphanesi
 • Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Çeşmesi
 • Beylerbeyi Sarayı
 • III. Ahmet Çeşmesi
 • Selimiye Kışlası
 • Çamlıca Tepesi
 • Nakkaştepe
 • Otağtepe
 • Çengelköy Çınaraltı
 • Karacaahmet Mezarlığı
 • Adile Sultan Kasrı
 • Fethi Paşa Korusu
 • Kız Kulesi

ZEYTİNBURNU’NDA GEZİLECEK YERLER

 • Zeytinburnu’nda Gezilecek Mekanlar:

Yedikule Bostanları (Zeytinburnu)

 • Merkez Efendi Türbesi
 • Merkez Efendi Camiî
 • Kazlıçeşme Fatih Camiî
 • Takkeci İbrahim Ağa Camiî
 • Erikli Baba Tekkesi
 • Seyyid Nizam Tekkesi
 • Yenikapı Mevlevihanesi
 • Derya-İ Ali Baba Türbesi
 • Yedi Şehitler Türbesi
 • Abdülbaki Paşa Kütüphanesi
 • Merkez Efendi Şehir Kütüphanesi
 • Panorama 1453 Tarih Müzesi
 • Uluslararası Barış Parkı
 • Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi
 • Yedikule Bostanları
 • Türk Dünyası Kültür Mahallesi
 • Merkez Efendi Mezarlığı
 •  
 • kaynak:http://www.islamveihsan.com/
Kaynak: (imamlarburada.com) - imamlarburada Editör: admin
Etiketler: İSTANBUL’DA, GEZİLMESİ, VE, GÖRÜLMESİ, GEREKEN, YERLER,
Haber Yazılımı